วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2550

สถานีวิทยุ-ทีวี ออนไลน์ ฅนวันเสาร์ ไม่เอาเผด็จการ


เว็บฅนวันเสาร์ Saturdayvoice.com
 Saturdayvoice.no-ip.com Saturdayvoice.no-ip.net Saturdayvoice.no-ip.org

ลงชื่อถวายฎีกาปลดเปรม แบบฟอร์ม แหล่ง 1 แหล่ง 2 แหล่ง 3
ร่วมสนับสนุนฅนวันเสาร์

ฟังไม่ได้โหลดโปรแกรม พร็อกซี่ UltraSurf   ลิงค์ 2 เปิดโปรแกรมแล้วกดเล่นใหม่


สถานีวิทยุฅนวันเสาร์ 1

สถานีวิทยุฅนวันเสาร์ 2


แสดงความเห็น