วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

บริจาคสนับสนุนฅนวันเสาร์

สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ฅนวันเสาร์ ไม่เอาเผด็จการ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะมอลบางแค
ชื่อบัญชี สุรชาติ ตันติธนไพศาล
หมายเลขบัญชี 162-2-20214-9
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางแค
ชื่อบัญชี สุรชาติ ตันติธนไพศาล
หมายเลขบัญชี 598-0-01633-3
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

บริจาคสนับสนุนคนวันเสาร์ ผ่าน PayPal
donate@saturdayvoice.com